Wat kunnen wij voor u betekenen:

De Wet Verbetering Poortwachter heeft meer nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van de werkgever en werknemer bij de aanpak van ziekteverzuim. Deze verantwoordelijkheid vraagt om een actief beleid Wij zijn er om samen met u dit beleid te voeren over het ziekteverzuim en de WIA instroom.

Dit beleid is gericht op:

 • Het reduceren van verzuim en WAO/WIA instroom.
 • Preventie bij dreigend verzuim.

Wij geven daarbij aan welke stappen ondernomen dienen te worden, zowel bij kortdurend verzuim als naar einde wachttijd.Wij onderscheiden ons door:

Wetstechnisch overleg, op uw locatie(het aantal keren is afhankelijk van het contract), met onder meer de volgende actiepunten:

 • vraagstelling richting bedrijfsarts en inschakelen bedrijfsarts.
 • wij geven aan of er recht bestaat op overname van het ziekengeld/subsidiemogelijkheden.
 • of er sprake is van een aanvraag vervroegde herbeoordeling door UWV.
 • verzorgen van de uitnodiging voor de bedrijfsarts.
 • laten lopen van een dossier i.v.m. bescherming voor uitval in de toekomst.
 • correspondentie UWV m.b.t. bezwaarzaken, evenals het bezoeken van de hoorzittingen UWV m.b.t.bezwaarzaken.
 • inschakelen arbeidsdeskundige/reintegratiebedrijf.
  verzorgen van het completeren van de aanvraag WIA, dit om sancties te voorkomen.
 • Spreekuur van de bedrijfsarts op locatie van de werkgever

Het gaat erom wat uw werknemer nog kan, niet wat hij niet meer kan.

“De bedrijfsarts komt bij uw bedrijf langs”

Bedrijfsarts

“Samenwerken aan een plan van aanpak”

SAMENWERKEN

“Wij houden de wetgeving voor u in de gaten”

WETGEVING

Vernieuwde Arbowet

per 1 juli 2017 staan er een hoop veranderingen op ons te wachten m.b.t. de arbowet. Klik op onderstaande link voor meer informatie. whitepaper nieuwe arbowet  

Nieuwe website

februari 6th, 2017|0 Comments

U heeft het allicht al gemerkt: Amarant Adviesbureau beschikt over een geheel vernieuwde website. De oude versie was hard toe aan vervanging en zie hier het resultaat! Een moderne, nieuwe website die voorzien is [...]